Hulp na een onterechte detentie

Een onterechte detentie is een rampscenario die iedereen kan overkomen. Hoe goed ook uw bedoelingen zijn kan het gebeuren dat u geen financiële vergoeding mag ontvangen, of dat u er nog geen heeft aangevraagd. Terwijl dat een groot goed en recht is in de Rechtspraak binnen en buiten Europa en ook verankerd is in de verklaring van de rechten van de mens (artikel 5.5).

Waar moet ik zijn!

 1. Meldt je bij het staatshoofd voor een schadevergoeding na een onterechte detentie via een verzoek als u geen advocaat heeft of liever zelf het wilt regelen.
 2. Blijf procederen bij alle gerechtshoven en de Raad van State en volg het organieke structuur van de rechtspraak.
 3. Na de Raad van State kunt u procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dit als er een rechtszaak binnen de Europese Unie heeft plaatsgevonden in een EU-lidstaat en het afgewezen is door een Raad van State en/of er mensenrechten schendingen zijn geweest in uw vonnis, arrest of uitspraak.
 4. Na het gerechtshof van justitie van de Europese Unie kunt u procederen bij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag als het wederom is afgewezen.

Notitie

 • Geld is een groot goed en recht bij een onterechte detentie en bent u verplicht dit te regelen.
 • Heeft u contact gehad via het staatshoofd, en heeft men een zaak voor u aangemaakt? Neem dan contact op met de aangewezen persoon en informeer wat zij van u willen weten om een financiële compensatie te kunnen regelen met u.
 • Maak altijd een kopie van alle administratie vanaf de vrijspraak die u indient bij het gerechtshof of rechtbank en ook een kopie van uw paspoort of id-kaart en een afschrift van de bankrekening.
 • Heeft u een vertaling van het vonnis of uitspraak? Stuur het dan mee met alle andere documenten als men ook deze taal begrijpt.
 • Geef een realistisch beeld wat de schade is en niet wat de overheid u voorstelt als dat niet mogelijk zou zijn. (Zie: Accountant)
 • U heeft altijd een accountant nodig en één accountantsverklaring die de schade voor u opmaakt. Verstandig is eerst om een kopie te maken en deze kopie in je eigen administratie te bewaren alvorens je het meestuurt met alle bewijzen.
 • Datums, perioden of termijnen zijn onwettig bij één aanvraag en verwerking voor een schadevergoeding bij een onterechte detentie. Begrijp goed dat een termijn stellen voor een schadevergoeding inhumaan zou zijn als het daarover gaat.
 • Bij een onterechte afwijzing moet u sanctioneren in de vorm van immateriële schade en een boete aanvragen die direct geïnd wordt bij een volgende rechtbank en/of hof, en kunt u ongeveer ⅔ van het totaalbedrag als boete opleggen wat dan openstaat. En is dit helemaal aan uzelf om te beslissen of u daarmee het eens bent
 • Bij een onterechte afwijzing van een schadevergoeding pleegt men één strafbaar feit en is dat een schending van mensenrechten. Belangrijk is om te beseffen dat ook andere levens door deze actie mogelijk niet worden gerespecteerd in het land waar u het verzoek heeft ingediend en dat u daar actief achteraan gaat om het te melden. (Zie: Hof van Justitie van de Europese Unie)
 • U vrijwel (bijna) altijd wordt ingepalmd door de overheid bij een afwijzing, besef dat altijd als u het document gaat lezen dat u ontvangen heeft.
 • Het geld moet altijd worden geaccepteerd en kan niet worden geweigerd.
 • Bent u juridisch niet goed onderlegd, meen dan een advocaat en/of beëdigde vertaler om de documenten te schrijven en te kunnen lezen.
 • Houdt een zeer goede administratie bij en voorkom zoveel mogelijk fouten. Dit scheelt een heel hoop tijd, ongemak en een terechte afwijzing.
 • Laat zien dat u niet voor het geld gaat, maar voor het recht. Want als u daarvoor gaat maakt u ook een betere wereld voor uzelf en anderen en geeft u een positieve indruk in deze zaak.

Voor nabestaanden

 • Meldt altijd een overlijden als erfgename met een overlijdensverklaring van uw gemeente en vertaal het als het doeltaal anders is dan de ontvanger kan begrijpen via een beëdigd vertaler. Belangrijk is dan ook dat u het zaak- of dossiernummer weet en vermeld op de brief die u stuurt en een geldig paspoort of id-kaart met een nieuwe bankrekening opgeeft.
 • Als directe erfgename moet u ook een schadevergoeding aanvragen als dat niet eerder is gebeurd namens de overledene.
 • Als erfgename moet u de administratie voortzetten totdat de vereffening van de onterechte detentie is voldaan.
 • Het weigeren van geld is niet toegestaan van één persoon die een onterechte detentie heeft ondergaan en u de directe erfgename bent.