Tag: Chauffeur

Een chauffeur is in het algemeen de bestuurder van een motorvoertuig.

Waarschijnlijk is het woord afgeleid van het Franse werkwoord chauffer, dat “verhitten” betekent. De eerste zelfbewegende voertuigen werden aangedreven door stoomkracht en een belangrijke taak van de eerste bestuurders bestond uit het op druk houden van de stoomketel, door toevoeging van brandstof.
Later is de term vooral in gebruik geraakt bij het aanduiden van bestuurders van wegvoertuigen; bij stoomlocomotieven onderscheidde men al snel een stoker en een machinist.

Tegenwoordig wordt met “chauffeur” steeds vaker vooral een beroepsmatige bestuurder bedoeld.

Bron: Wikipedia – https://nl.wikipedia.org/wiki/chauffeur