Categorieën
Algemeen

Trots op de mensheid

Als mens mogen we trots zijn op de wereld die we hebben geschapen. Zoveel ontwikkelingen en technologie dat we hebben bedacht en gemaakt worden in alledaagse zaken gebruikt.

Veel dingen om ons heen waar we niet stil bij staan omdat we niet willen zien wat we tot op heden hebben gemaakt. We zijn veel verder dan de 17de eeuw en ook daarna en daarvoor. Technisch is er vandaag de dag meer mogelijk dan we ooit ons in het verleden zouden kunnen voorstellen. Ook op allerlei andere vlakken kunnen we zoveel meer en zijn er nieuwe creaties bedacht om methodes te ondersteunen en kunnen we met de huidige kennis van nu wel veel meer dan Jules Verne en Albert Einstein ooit in zijn boeken heeft geschreven.

Het is een mooie wereld gecreëerd die overschaduwd word door armoede en oorlog. We kunnen zo veel meer dan we zouden willen denken. Als we kennis met elkaar meer zouden delen zou er in de wereld zou de wereld beter af zijn terwijl er in de wereld ook met kennis en macht geprobeerd wordt zaken anders te maken.

Mensen leven nu ook veel langer dan ooit. En door langer te leven kunnen we ook meer gespecialiseerde zorg bieden en is het individualisme in een vogelvlucht gegaan. Mensen zijn nu meer alleen en zelfstandig. Terwijl ik er naar verlangt om ook aan te dringen op meer saamhorigheid en dat we kunnen leren van elkander. Want mensen zijn niet gemaakt om altijd alleen te zijn en hebben ook elkaars support nodig.

Door Edward

Self-made-man met veel verstand over administrative zaken en denkt net een beetje meer buiten de gebaande paden | Doet veel dingen met ICT & Twitter | Filosofeert veel voor de vrijspraak van onschuldigen bij Justitie.