Medicatie

Mijn medicatie ziet er nu zo uit voor elke avond om 22 uur:

  • 40 mg Rosuvastatine
  • 400 mg Bezalip Retard
  • 12,5 mg Quetiapine
  • 2 mg Akineton (zo nodig)
  • 1000 mg Metaformine

En om 8 uur in de ochtend is:

  • 10 mg Aripiprazol
  • 1000 mg Metaformine
  • 30 mg Gliclazide Retard
  • 0,50 mg Ozempic, Injectiepen (elke donderdag-ochtend)

Om 20:00 uur:

  • Insulatard Flexpen, Insulin, Humant, 100IE, Injectiepen (Stand 10)
Scroll Up