Datum en Tijd

Tijd is een belangrijke indicator en onlosmakelijk verbonden aan de mensheid. Iedereen gaat op het zelfde moment van de dag aan het werk en gaat op het zelfde tijdstip weer naar huis. En ook hebben we allemaal weekend of vakantie en dan weten we precies welke datum het is. En verbaas ik mijzelf dat ik dingen ziet die de mensheid heeft gemaakt en bereikt. We maken allemaal bijzondere dingen en vinden het een na het andere uit als mens. En de dagen duren lang, en 24 uur is echt 24 uur. Ook kunnen we niet anders dan op een zelfde plek werken en leven omdat de mensen geen grote afstanden kunnen afleggen en hebben we hulpmiddelen bedacht om iedereen op zijn of haar plaats te kunnen krijgen.