Informatieachterstand voor gedetineerden

Jarenlang uit de samenleving zijn betekent ook dat je een enorm groot gat hebt in informatie. En bij een detentie kan het zijn dat je door dit event op een hele grote afstand staat van de realiteit.

Een veel voorkomend probleem wat zich bij elke (ex-)gedetineerde voordoet is dat velen niet meer weten hoe allerdaagse zaken werken en hoe bijvoorbeeld je een mobiele telefoon kunt bedienen en je informatie vindt en moet invoeren via het internet. Of dat je erachter komt dat bepaalde personen er wellicht niet meer zijn. En anders weet je ook niet welke belangrijke dingen er veranderd of gebeurd zijn in de wereld.

Als gedetineerde moet u zich bewust maken dat u vooral heel erg veel het internet moet raadplegen als u weer vrijgelaten bent. Ook is het bijpraten een belangrijke aanvulling om weer op de hoogte te zijn van allerlei gebeurtenissen. Want door dit gemis zal u ook een behoorlijke afstand van de maatschappij hebben. En laat dit nu heel erg belangrijk zijn als u weer gaat deelnemen aan de samenleving.

Daarom roep ik het thuisfront altijd op om zoveel mogelijk bij te praten, en stuur desnoods krantenartikelen, tijdschriften of ander materiaal naar de gedetineerde zodat die weet heeft van de buitenwereld.

Het is toch jammer dat door dit alles ook talent verloren gaat dat hij/zij juist met deze informatie geholpen kan zijn. Dus bent u vrij, neem dan zoveel mogelijk in u op aan nieuw materiaal dat uw leven verrijkt.

Tip

Graag geef ik als tip mee dat alles begint bij een mobiele prepaid telefoon, en je daarmee een e-mailadres mee kunt regelen en vervolgens alle andere zaken.

Recht op schadevergoeding is niet overal geregeld in de EU

Een overheid die zich verschuilt achter het goed fatsoen en niet de rechten van onschuldige burgers respecteert als het gaat om een schadevergoeding bij detentie en zo de zaak bagatelliseert. Dat is geen respect hebben naar de tegenpartij en ook zeer zeker niet hoffelijk. Ik heb daarvoor geen goed woord voor over. Echt, tot mijn…

Verantwoord werken met beschikkingen van de rechtbank

Een rechtszaak die je dagelijks in je hoofd afspeelt en meedraagt is een behoorlijke last. Vooral omdat je niet met anderen zomaar details kunt opsommen en rekening dient te houden met een andermans privacy en rechten. Als je administratief zaken wilt afwikkelen naar aanleiding van een rechtzaak mag je alleen datgene laten zien wat noodzakelijk…

Schadevergoeding en indieningstermijn bij justitie

Ik wil graag discussiëren over de zogenaamde schadevergoeding die de overheid geeft voor personen die onterecht een detentie hebben ondergaan of schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Justitie en Politie. En sta ik ook stil bij het feit dat de aanmeldingstermijnen vaak heel erg kort zijn, dit in het voordeel van die…

EHBO diploma gehaald met een dikke plus

Vandaag op Donderdag, na een zeer inspannende week te hebben geoefend en les te hebben gehad bij de Koninklijke EHBO, ben ik heel erg tevreden over de uitslag van afgelopen Woensdag. We begonnen met 5 cursisten, en allemaal zijn we geslaagd voor onze EHBO examen met reanimatie. @KNV_EHBO @HetOranjeKruis Gefeliciteerd Bianca, Marina, Robin, Marian en…