Recht op schadevergoeding is niet overal geregeld in de EU

Een overheid die zich verschuilt achter het goed fatsoen en niet de rechten van onschuldige burgers respecteert als het gaat om een schadevergoeding bij detentie en zo de zaak bagatelliseert. Dat is geen respect hebben naar de tegenpartij en ook zeer zeker niet hoffelijk.

Ik heb daarvoor geen goed woord voor over. Echt, tot mijn spijt kan ik echt niet begrijpen wat de mensheid bedrijft om te zeggen dat je geen schadevergoeding kunt krijgen als je vrijgesproken bent van welk misdrijf dan ook met een gevangenisstraf. En je dan tot de conclusie komt dat je te nimmer en nooit in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor zover je de teksten moet geloven van een Raad van State.

Ik wil ook dan bekend maken dat ik een gigantische hekel ga krijgen aan een verschrikkelijk onrecht en heb ik reeds al diverse keren het aangegeven op mijn website. Ik houdt van mensen, daar gaat het niet om. Maar een lidstaat in de EU toch een groot probleem met mij heeft als het om mensenrechten gaat.

Ik ben geen advocaat of rechter en zou dat tevens ook nooit willen zijn. En wat ik aangeeft leeft bij heel erg veel mensen in de wereld die ook hun verstand en hart toch op een betere plaats zouden moeten hebben zitten.

Aan mensen die onschuldig zijn moet je vanaf blijven, en als je daaraan zit en ze opsluit moet je ook iets voor ze betekenen na een vrijspraak. Het is een vrijspraak of een veroordeling en niets anders, en daar tussenin zit helemaal niets.

En vindt het onrechtmatig als er termijnen worden genoemd waarin men mag reageren voor een schadevergoeding. Laten we zo zeggen dat het redelijk is als het binnen een termijn van 5 jaar zou zijn. En dan is het nog maar de vraag of dit genoeg zal zijn voor de betrokkene(n).

Ik vindt ook dat een onterechte detentie geheel een aparte categorie is als het om een schadevergoeding gaat. Zoiets is eigenlijk geen schade, het is veel meer wat velen niet begrijpen. En moet je het scharen onder vrijheidsberoving en gijzeling door een staat waarvan je wel kunt stellen dat de implicaties wel meer zijn dan schade alleen.

Het is niet zo dat je even geld en excuses gaat halen bij een of andere persoon. Nee, het is wel meer dan dat men zult denken. En de gevolgen zijn dan ook verstrekkend en verscheurend. Uiteindelijk betaald een schuldig EU land de benadeelde toch de rekening via Europa als het aan mij ligt, waarvoor ik mij voor wilt inspannen.

Een overheid moet geen monsters en vijanden maken, en dat is in mijn optiek ook niet nodig als er constructief wordt overlegt met alle partijen. En zou ik desnoods naar slachtoffers, advocaten en collectieven willen zoeken, praten en luisteren die het zelfde denken zoals ik. Om een zo  groot mogelijk front te vormen tegen dit onrecht.

Verantwoord werken met beschikkingen van de rechtbank

Een rechtszaak die je dagelijks in je hoofd afspeelt en meedraagt is een behoorlijke last. Vooral omdat je niet met anderen zomaar details kunt opsommen en rekening dient te houden met een andermans privacy en rechten. Als je administratief zaken wilt afwikkelen naar aanleiding van een rechtzaak mag je alleen datgene laten zien wat noodzakelijk…

Schadevergoeding en indieningstermijn bij justitie

Ik wil graag discussiëren over de zogenaamde schadevergoeding die de overheid geeft voor personen die onterecht een detentie hebben ondergaan of schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Justitie en Politie. En sta ik ook stil bij het feit dat de aanmeldingstermijnen vaak heel erg kort zijn, dit in het voordeel van die…

EHBO diploma gehaald met een dikke plus

Vandaag op Donderdag, na een zeer inspannende week te hebben geoefend en les te hebben gehad bij de Koninklijke EHBO, ben ik heel erg tevreden over de uitslag van afgelopen Woensdag. We begonnen met 5 cursisten, en allemaal zijn we geslaagd voor onze EHBO examen met reanimatie. @KNV_EHBO @HetOranjeKruis Gefeliciteerd Bianca, Marina, Robin, Marian en…

Gedetineerden automatisch verhuizen bij Basisregistratie Personen

Vandaag heb ik een bericht aangemaakt die verzonden is aan GroenLinks in de tweede kamer. Omdat mijn inziens (ex-)gedetineerden met heel erg veel administratieve problemen worden geconfronteerd die mogelijkerwijs voorkomen kunnen worden, als dat dan ook in het BRP tijdig wordt vermeld. En als de Nederlandse overheid deze taak op zich neemt, kunnen we ook…